Välkommen till Juneborg

Välkommen till medeltidsföreningen Juneborg.

Vi är en del av den världsomspännande medeltidsföreningen ”the Society for Creative Anachronism,” (SCA).

Huvuddelen av vår verksamhet är att åka på olika evenemang som anordnas både i Sverige och utomlands av andra föreningar som ingår i SCA.

Evenemangen är vårt sätt att återskapa en dröm om medeltiden. Vi klär oss i medeltida kläder, festar på stora banketter, dansar, kämpar i rustningar, skjuter pilbåge, och så vidare.

Vi träffas också lokalt för att tillsammans sy kläder, träna stridskonst eller på andra sätt förbereda oss inför evenemangen. Vi brukar ses på Kulturhuset i Jönköping eller hemma hos någon av våra medlemmar.

 

Årsmöte

Årsmötet blir på zoom 28/2 kl 17.00. Zoom-länk kommer att läggas upp på facebook alternativt skickas via e-post till de medlemmar som önskar det (kontakta ordföranden!).

Dagordning:

Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av två justerare tillika rösträknare
Godkännande av kallelse
Föredragning av det gångna årets verksamhet
Föredragning av revisionsberättelse
Frågan om ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse
Val av styrelseledarmöter, revisorer, valberedning samt supleanter
Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår

Stadgarna säger att vi skall kalla tre veckor före mötet och att det skall hållas i februari.

Vårens möten

OBS ÄNDRAT DATUM FÖR ÅRSMÖTE söndag 26 januari klockan 15.00, lokal Studiefrämjandet i Jönköping.

HANTVERKS- OCH PRATMÖTE söndag 1 mars klockan 14.00 – 16.00, lokal (preliminärt) Studiefrämjandet i Jönköping.

HANTVERKS- OCH PRATMÖTE söndag 19 april – INSTÄLLT!

BÅGSKYTTE lördag 9 maj klockan 11.00 och framåt, i Grönahög.

Vårens möten – och ett event i höst!

Här är våra möten under våren

Den 9 februari och den 10 mars träffas vi på Studiefrämjandet i Jönköping, klockan 13-15. Vi fikar, syr och snackar. Intresserade nybörjare är varmt välkomna!

Den 6 april har vi möte hemma hos Erik och Kristina, från klockan 13.

Den 11 maj är vi välkomna att träna bågskytte hemma hos Sven i Grönahög. Vi får använda församlingshemmets duschar och toaletter. För den som vill övernatta finns plats för tält i trädgården! Enklare lunch till självkostnadspris serveras.

Boar hunt

Den 27 till 29 September bjuder vi in till evenemang på Brittebo Lägergård. Mer information kommer att dyka upp på den här sidan.

Datum för två möten och loppisstädning i höst, samt årsmöte 2019

Vi har planerat in två möten i höst. Om du själv vill bjuda in till ett möte är det varmt välkommet!

Den 30 september träffas vi i Studiefrämjandets lokaler mellan klockan 13 och 15. De som vill fortsätter med sina hosor, men det går också bra att ta med sig annat syprojekt eller hantverk.

Den 3 november ses vi hemma hos Boel för sömnad och hantverk.

Glöm inte att vi har loppisstädning den 8 december, när vi städat klart bjuder Juneborgskasssan på fika. OBS! Loppisstädningen den 13 oktober är inställd.

Datum för årsmöte är satt till den 13 januari klockan 13, och platsen är hemma hos Sven, som också bjuder på mat.

Kontakta någon i styrelsen om du behöver vägbeskrivning och/eller samåkning till Boel eller Sven!

 

 

Årsmöte

Kallelse till årsmöte: 10 februari klockan 13:00 i Studiefrämjandets lokaler, Rosenbergsgatan 6 i Jönköping.

Möten under våren

Följande datum är satta för vårens möten

21 januari klockan 13 – 16
Hossömnad. Lokal: Studiefrämjandet

27 januari klockan 13 – ca 14.30
Loppisstädning. Lokal: Kulturhuset, stora salen

10-11 februari klockan 10 – 17 samt 10 – 16
Skosömnadskurs. Lokal: Studiefrämjandet

11 mars klockan 13 – 16
Hossömnad, fortsättning. Lokal: Studiefrämjandet

24 mars klockan 13 – ca 14.30
Loppisstädning. Lokal: Kulturhuset, stora salen

14 april, tid bestäms senare
Bågskytteträning, minievent. Lokal: Hemma hos Sven (mer information kommer)

29 april klockan 13 – 16
Allmän sömnad. Lokal: Studiefrämjandet

27 maj klockan 13 – 16
Kalligrafi och illuminering. Lokal: Hemma hos familjen Nordström

17 juni klockan 13 – 16
Aktivitet bestäms senare. Lokal: Studiefrämjandet

Tre möten under hösten

Tre stycken Juneborgsmöten är inbokade i höst, det första redan på söndag! Styrelsen ber om ursäkt för kort varsel…

Vi träffas inte på Kulturhuset utan i Studiefrämjandets lokaler, Rosenbergsgatan 8 i Jönköping.

Karta: http://www.hitta.se/LargeMap.aspx?var=Rosenbergsgatan+8++554+51+J%f6nk%f6ping

– Den 29 oktober, klockan 13-15 i rum 1 OBS ändrad tid

– Den 18 november klockan 11-14 i rum 1

– Den 10 december klockan 11-14 i rum 1

/Styrelsen genom Maria Nordström

Årsmöte och andra möten under våren

Den 18 februari hålls årsmöte! Klockan 14.00 i konferensrummet på Kulturhuset (en trappa upp). Vi räknar med att årsmötet tar knappt en timma, och sedan har vi ett vanligt socialt möte/symöte (som alltså börjar ungefär kl 15) i samma lokal. Vill du veta mer om föreningen är du varmt välkommen!

Den 8 april har vi möte i Nyfiket på Kulturhuset mellan klockan 14 och 16. Vi fikar, pratar och hantverkar.

Den 17 juni planerar vi att göra en utflykt – mer information om det kommer när det börjar närma sig!

Januarimys

Välkomna till mys/minievent i Nässjö, lördag den 14 januari, från klockan 13.00 till framåt kvällen!

Vi pysslar och umgås i dräkt. På kvällen äter vi middag.

Priset blir max 100 kr per vuxen och 50 kr per barn. (Kostnaden kan bli mindre, men det räknas ut efter att maten köpts in. Pengar sätts in på kontot efter eventet.)

Anmälan senast fredag 13 januari kl 12.00 genom sms till 0725-237528 (anmälan via kommentarer på Juneborgs webbsida eller facebooksida gäller inte!)

Plats: Ringgatan 17 i Nässjö. Ta med feastgear, pyssel/hantverk och dryck.

Höstträff

Den 20 november klockan 13-15 ses vi i Nyfiket på Kulturhuset för ett höstmöte.

Det blir ett allmänt hantverksmöte, så ta med dig något du vill pyssla med, eller kom bara förbi och ta en kopp kaffe. Är du intresserad av föreningen är det här ett bra tillfälle att prata med oss och få veta lite mer om vår verksamhet.

Nytt kontrakt med Föreningen Kulturhuset

I enlighet med vad som beslutades på medlemsmötet har vi nu sagt upp kontraktet på vår lokal på Kulturhuset. Vi kommer dock att fortsätta vara en medlemsförening i Kulturhuset, och vi har skrivit på ett nytt kontrakt som innebär att vi åtminstone i ytterligare 6 månader framåt får använda förrådet på vinden. Kvartalshyran är 500 kr.

Enligt kommunens nya krav på medlemsföreningar i Kulturhuset, så förbinder sig en förening som hyr förråd till att ha ”någon form av kulturell verksamhet som pågår i huset för sina medlemmar där medlemmarna aktiverar sig i annat än ex styrelsearbete eller annat administrativt arbete.” Det innebär alltså att vi måste göra minst en aktivitet i Kulturhuset som inte är styrelsemöte eller liknande. Vi förbinder oss också att vara med under Kulturhuset Öppet hus.

Det vi måste göra nu är att tömma vår gamla lokal och flytta upp det vi vill spara i förrådet. Förrådet måste då också rensas så att allt får plats. Vi behöver så snart som möjligt hitta ett datum när vi kan göra detta. Det kommer en omröstning om datum i vår Facebookgrupp, så gå gärna in där och rösta. Vi hoppas verkligen att så många som möjligt kan vara med och hjälpa till.

/Maria Nordström, kassör

 

Möte söndag 4 oktober

Sömnads- och göra-vad-man-vill-möte på söndag den 4 oktober på Lövkojestigen 5. Det kan finnas möjlighet att träna/testa tung strid om man vill, hör gärna av er i förväg i så fall.

Protokoll från medlemsmöte 6 september

Närvarande medlemmar: Erik W, Kristina W, Anders N, Mia N, Anna L, Linus L

 1. Till mötesordförande väljs Erik.
 2. Till mötessekreterare väljs Anna
 3. Till justerare väljs Linus
 4. Lokalen:
  Nästa år kommer kommunen kraftigt höja hyran för vår lokal. Föreningen har idag ett litet antal betalande medlemmar som gör att föreningens intäkter därför inte är särskilt höga. I dagsläget finns det inga förslag på en lösning för hur vi ska kunna ha kvar lokalen med nuvarande hyreshöjning.
  Samtliga närvarande medlemmar är överens om att lokalen behöver sägas upp om inget förändras. Om föreningen saknar möteslokal behövs ett förråd eller motsvarande till förvaring av materiel. Mötet ger styrelsen i uppdrag att lösa uppgiften.
 5. Huset i Basseberg:
  Huset behöver tillsyn och renovering inför vintern. Ingen av mötesdeltagarna är idag intresserad av att engagera sig i driften av huset. Mia pratar med Mats R och Kjell angående deras eventuella engagemang i driften. Mötesdeltagarna är överens om att huset på något sätt bör överlåtas om inte driften kan lösas. Styrelsen får i uppdrag att lösa husfrågan.
 6. Loppisstädning:
  Mia har blivit tillfrågad av Kulturhuset om vilken helg som vi kan ta loppisstädningen. Enligt tidigare styrelsemöte har det beslutats att vi detta år betalar Kulturhuset istället för att städa efter loppisen. Någon miss i kommunikationen har tydligen skett med Kulturhuset om detta så Mia tar på sig att meddela Kulturhuset om beslutet.
 7. Höstplanering:
  Följande träffar är inplanerade: 4/10, 22/11 samt ett tillfälle i mellandagarna för att rensa ur lokalen. Innehållet vid de första två träffarna blir symöte om ingen önskar något annat och plats meddelas via Facebook-gruppen.

Medlemsmöte 6 september kl 13.00 i Juneborgs lokal!

Då vi har en hel del frågor som måste redas ut kallar styrelsen till medlemsmöte i Juneborg! Den viktigaste frågan till dagordningen är lokalen och dess vara eller icke vara.
Finns det saker som du vill ha upp på dagordningen? Maila erikwagman@yahoo.se så att de kan föras upp på dagordningen.
Anmäl också till Erik om du kommer, så att vi kan fixa fika.

Handlningar till årsmötet

kompendie

Vi har satt ihop alla årsmöteshadnligar till en fil, för alla dom som vill läsa på inför årsmötet.

Efter årsmötet kommer även Jon från kulturhuset och informerar om förändringarna som sker just nu i kulturhuset.

Kallelse till årsmöte 25/1 2015 kl 11,00

Härmed blir alla medlemmar i Juneborg kallade till årsmöte den 25/1 kl 11,00

senast den 12/1 ska alla motioner vara inskickade till styrelsen.

Ett kompendie kommer att skickas ut med alla möteshandlingar och motioner efter den 12/1

Möteshandlingar:

Årsmöte föreningen Juneborg

 

1.       Mötets öppnande

2.       Val av mötesordförande

3.       Val av mötessekreterare

4.       Val av två justeringsmän tillika rösträknare

5.       Kallelseförfarandet

6.       Dagordningens godkännande

7.       Verksamhetsberättelser

8.       Ekonomiska berättelser

9.       Revisionsberättelser

10.   Ansvarsfrihet för de avgående styrelserna

11.   Val av styrelse för det kommande året

12.   Val av revisorer för det kommande året

13.   Val av valberedning för det kommande året

14.   Medlemsavgift för det kommande året

15.   Verksamhetsplanering för det kommande året

16. Beslut om medlemmsavgift 2016

17.   Övriga frågor

18.   Mötets avslutande

 

Uttalande från Styrelsen

Kära Juneborgare
Under de senaste månaderna ha vi haft en hel del konflikter i föreningen, främst efter Inbördeskriget. Allt har inte varit synligt för er som medlemmar, men en del av dessa har ändå kommit upp offentligt. Ytterst ledde detta till att vår ordförande och vår revisor avgick, men även till en hel del otrevliga anklagelser och diskussioner som ifrågasatte både personliga relationer och föreningsverksamheten syfte som helhet.
Vi i styrelsen tänker inte gå in på detaljer om detta, men vi känner oss nödgade att göra ett uttalande. Ovan nämnda konflikter har styrelsen försökt att hantera på ett sätt där föreningen vara eller icke vara har satts i främsta rummet. Vi har försökt att gå den mellanväg som är minst dålig för Juneborg.
Frågorna som kommit upp har varit både tunga och krävande och de har blivit större och mer komplexa allt eftersom vilket slutligen ledde till att vi kände oss tvungna att kontakta riksföreningen Sverok för att få vägledning och stöd och förhoppningsvis en lösning på situationen. Sverok erbjöd sig att ta över och försöka lösa allt eftersom de inte ansåg att denna typ av konflikt med så mycket personlig karaktär låg på oss att lösa.
Berörda parter underrättades därefter om läget. I dagsläget har inga vidare åtgärder gjorts då inblandade parter hittills inte valt att driva saken vidare.
Vi är varken professionella konfliktlösare eller terapeuter, så i framtiden önskar vi i styrelsen att konflikter av denna typ löses utanför Juneborg. Vi vill lämna detta bakom oss och blicka framåt och låta Juneborg fungera som det var tänkt, en förening där vi gör roliga saker tillsammans som rör medeltiden. Och det tror vi att alla vill göra.
I föreningen har vi en kultur där träffar, arrangemang och hela vår verksamhet bygger på medlemmarnas idéer och engagemang. Det är en kultur vi i styrelsen vill värna om. För att det ska bli lättare och roligare för juneborgare, veteraner såväl som nya medlemmar, att hålla i olika slags arrangemang anser vi att det måste göras vissa förändringar i struktur, praxis och stadgar. Men det är ett arbete vi med varm han överlämnar till kommande styrelse.
/Styrelsen

Medlemsmöte Juneborg 19 oktober 2014

Närvarande: Stina Forsén, Gabriel Wall, Anna Johansson, Kjell Aronsson, Mats Hellman, Kristina Jonsson, Sofia Bergenholtz, Johanna Hedin, Andreas Bergenholtz

 

Planering för höst och vinter

Vi planerar för en fest i föreningen. Förslag om att boka jaktstugan vid Kyrkekvarn kommer upp. Datum blir den 3 januari 2015. Styrelsen får i uppdrag att boka lokalen. (Diskussionerna på facebook har gjort att det verkar som om datumet blir ändrat till den 5 januari 2015)

 

Sofia kommer med ett förslag om en pysselkväll/helg hemma hos familjen Bergenholtz. Helgen den 8-9 november blir bokat.

 

Förslag om övriga möten tas upp. Någon vill smida och en annan vill brygga öl.

 

Ett symöte för att sy upp lånekläder kommer inom kort. Övriga tillbehör till en dräkt ska också införskaffas till utlåning. Vi kan även behöva införskaffa andra saker som man behöver till event.

 

Gabriel och Stina kommer med ett förslag om att vi kan komma och titta på medeltida pergament som finns på länsmuseet.

Loppis städning och pyssel

Hej

Lördagen den 8/11 har vi bokat in att vi ska städa kulturhuset efter loppisen. Detta är för att vi ska slippa betala en avgift. Desto fler vi är, desto snabbare går det. Juneborg står för lite smörgåstårta till alla som hjälper till. Därför behöver vi veta hur många vi blir, anmäl er gärna till styrelsen på ett eller annat sätt.

Efter städningen är alla Välkommna till Bårebo Bergbacka och familjen Bergenholtz. Vi kommer under eftermiddagen/kvällen att pyssla, äta lite mat eller bara sitta och prata  (knytkalas så alla tar med sig lite av varje och så delar vi, tänk på att vi har lite allergiker så meddela gärna vad ni tänkt ta mer er så vi vet att det finns något för alla). De som vill sova över finns det plats till (vi har en dubbelsäng, 2 madrasser och 2 tältsängar, resten får ta med sig egna saker). Frukost står Familjen Bergenholtz för. Sedan kommer vi under söndagen att fortsätta pyssla så länge folk vill och orkar. De som bara vill komma på söndagen får gärna göra det. Lunch ovh eventuellt middag på söndagen löser vi allt eftersom.. (det kanske blir mat över från lördagen eller så köpter vi kanske pizza…)

Festplaner

Styrelsen har beslutat att vi borde arrangera en fest för alla juneborgare som kommer att sponsras av Juneborg. Nu vill vi ha hjälp av er med var vi ska vara och vad vi vill göra. Kom med förslag!