Välkommen till Juneborg

Välkommen till medeltidsföreningen Juneborg.

Vi träffas för att återskapa vår dröm om medeltiden. Vi klär oss i medeltida kläder, festar på stora banketter, kämpar i rustningar, skjuter pilbåge, osv. Det mesta hantverket gör vi själva.

Vi träffas en till två gånger i veckan i olika aktiviteter som rör medeltiden.

Hantverk, kämpaträningar, matlagning, uppträdanden, danser och sagoberättande är bara några av de saker vi ägnar oss åt.
Lika ofta träffas vi bara för att ha kul och umgås.

Nytt kontrakt med Föreningen Kulturhuset

I enlighet med vad som beslutades på medlemsmötet har vi nu sagt upp kontraktet på vår lokal på Kulturhuset. Vi kommer dock att fortsätta vara en medlemsförening i Kulturhuset, och vi har skrivit på ett nytt kontrakt som innebär att vi åtminstone i ytterligare 6 månader framåt får använda förrådet på vinden. Kvartalshyran är 500 kr.

Enligt kommunens nya krav på medlemsföreningar i Kulturhuset, så förbinder sig en förening som hyr förråd till att ha ”någon form av kulturell verksamhet som pågår i huset för sina medlemmar där medlemmarna aktiverar sig i annat än ex styrelsearbete eller annat administrativt arbete.” Det innebär alltså att vi måste göra minst en aktivitet i Kulturhuset som inte är styrelsemöte eller liknande. Vi förbinder oss också att vara med under Kulturhuset Öppet hus.

Det vi måste göra nu är att tömma vår gamla lokal och flytta upp det vi vill spara i förrådet. Förrådet måste då också rensas så att allt får plats. Vi behöver så snart som möjligt hitta ett datum när vi kan göra detta. Det kommer en omröstning om datum i vår Facebookgrupp, så gå gärna in där och rösta. Vi hoppas verkligen att så många som möjligt kan vara med och hjälpa till.

/Maria Nordström, kassör

 

Möte söndag 4 oktober

Sömnads- och göra-vad-man-vill-möte på söndag den 4 oktober på Lövkojestigen 5. Det kan finnas möjlighet att träna/testa tung strid om man vill, hör gärna av er i förväg i så fall.

Protokoll från medlemsmöte 6 september

Närvarande medlemmar: Erik W, Kristina W, Anders N, Mia N, Anna L, Linus L

 1. Till mötesordförande väljs Erik.
 2. Till mötessekreterare väljs Anna
 3. Till justerare väljs Linus
 4. Lokalen:
  Nästa år kommer kommunen kraftigt höja hyran för vår lokal. Föreningen har idag ett litet antal betalande medlemmar som gör att föreningens intäkter därför inte är särskilt höga. I dagsläget finns det inga förslag på en lösning för hur vi ska kunna ha kvar lokalen med nuvarande hyreshöjning.
  Samtliga närvarande medlemmar är överens om att lokalen behöver sägas upp om inget förändras. Om föreningen saknar möteslokal behövs ett förråd eller motsvarande till förvaring av materiel. Mötet ger styrelsen i uppdrag att lösa uppgiften.
 5. Huset i Basseberg:
  Huset behöver tillsyn och renovering inför vintern. Ingen av mötesdeltagarna är idag intresserad av att engagera sig i driften av huset. Mia pratar med Mats R och Kjell angående deras eventuella engagemang i driften. Mötesdeltagarna är överens om att huset på något sätt bör överlåtas om inte driften kan lösas. Styrelsen får i uppdrag att lösa husfrågan.
 6. Loppisstädning:
  Mia har blivit tillfrågad av Kulturhuset om vilken helg som vi kan ta loppisstädningen. Enligt tidigare styrelsemöte har det beslutats att vi detta år betalar Kulturhuset istället för att städa efter loppisen. Någon miss i kommunikationen har tydligen skett med Kulturhuset om detta så Mia tar på sig att meddela Kulturhuset om beslutet.
 7. Höstplanering:
  Följande träffar är inplanerade: 4/10, 22/11 samt ett tillfälle i mellandagarna för att rensa ur lokalen. Innehållet vid de första två träffarna blir symöte om ingen önskar något annat och plats meddelas via Facebook-gruppen.

Medlemsmöte 6 september kl 13.00 i Juneborgs lokal!

Då vi har en hel del frågor som måste redas ut kallar styrelsen till medlemsmöte i Juneborg! Den viktigaste frågan till dagordningen är lokalen och dess vara eller icke vara.
Finns det saker som du vill ha upp på dagordningen? Maila erikwagman@yahoo.se så att de kan föras upp på dagordningen.
Anmäl också till Erik om du kommer, så att vi kan fixa fika.

Handlningar till årsmötet

kompendie

Vi har satt ihop alla årsmöteshadnligar till en fil, för alla dom som vill läsa på inför årsmötet.

Efter årsmötet kommer även Jon från kulturhuset och informerar om förändringarna som sker just nu i kulturhuset.

Kallelse till årsmöte 25/1 2015 kl 11,00

Härmed blir alla medlemmar i Juneborg kallade till årsmöte den 25/1 kl 11,00

senast den 12/1 ska alla motioner vara inskickade till styrelsen.

Ett kompendie kommer att skickas ut med alla möteshandlingar och motioner efter den 12/1

Möteshandlingar:

Årsmöte föreningen Juneborg

 

1.       Mötets öppnande

2.       Val av mötesordförande

3.       Val av mötessekreterare

4.       Val av två justeringsmän tillika rösträknare

5.       Kallelseförfarandet

6.       Dagordningens godkännande

7.       Verksamhetsberättelser

8.       Ekonomiska berättelser

9.       Revisionsberättelser

10.   Ansvarsfrihet för de avgående styrelserna

11.   Val av styrelse för det kommande året

12.   Val av revisorer för det kommande året

13.   Val av valberedning för det kommande året

14.   Medlemsavgift för det kommande året

15.   Verksamhetsplanering för det kommande året

16. Beslut om medlemmsavgift 2016

17.   Övriga frågor

18.   Mötets avslutande

 

Uttalande från Styrelsen

Kära Juneborgare
Under de senaste månaderna ha vi haft en hel del konflikter i föreningen, främst efter Inbördeskriget. Allt har inte varit synligt för er som medlemmar, men en del av dessa har ändå kommit upp offentligt. Ytterst ledde detta till att vår ordförande och vår revisor avgick, men även till en hel del otrevliga anklagelser och diskussioner som ifrågasatte både personliga relationer och föreningsverksamheten syfte som helhet.
Vi i styrelsen tänker inte gå in på detaljer om detta, men vi känner oss nödgade att göra ett uttalande. Ovan nämnda konflikter har styrelsen försökt att hantera på ett sätt där föreningen vara eller icke vara har satts i främsta rummet. Vi har försökt att gå den mellanväg som är minst dålig för Juneborg.
Frågorna som kommit upp har varit både tunga och krävande och de har blivit större och mer komplexa allt eftersom vilket slutligen ledde till att vi kände oss tvungna att kontakta riksföreningen Sverok för att få vägledning och stöd och förhoppningsvis en lösning på situationen. Sverok erbjöd sig att ta över och försöka lösa allt eftersom de inte ansåg att denna typ av konflikt med så mycket personlig karaktär låg på oss att lösa.
Berörda parter underrättades därefter om läget. I dagsläget har inga vidare åtgärder gjorts då inblandade parter hittills inte valt att driva saken vidare.
Vi är varken professionella konfliktlösare eller terapeuter, så i framtiden önskar vi i styrelsen att konflikter av denna typ löses utanför Juneborg. Vi vill lämna detta bakom oss och blicka framåt och låta Juneborg fungera som det var tänkt, en förening där vi gör roliga saker tillsammans som rör medeltiden. Och det tror vi att alla vill göra.
I föreningen har vi en kultur där träffar, arrangemang och hela vår verksamhet bygger på medlemmarnas idéer och engagemang. Det är en kultur vi i styrelsen vill värna om. För att det ska bli lättare och roligare för juneborgare, veteraner såväl som nya medlemmar, att hålla i olika slags arrangemang anser vi att det måste göras vissa förändringar i struktur, praxis och stadgar. Men det är ett arbete vi med varm han överlämnar till kommande styrelse.
/Styrelsen

Medlemsmöte Juneborg 19 oktober 2014

Närvarande: Stina Forsén, Gabriel Wall, Anna Johansson, Kjell Aronsson, Mats Hellman, Kristina Jonsson, Sofia Bergenholtz, Johanna Hedin, Andreas Bergenholtz

 

Planering för höst och vinter

Vi planerar för en fest i föreningen. Förslag om att boka jaktstugan vid Kyrkekvarn kommer upp. Datum blir den 3 januari 2015. Styrelsen får i uppdrag att boka lokalen. (Diskussionerna på facebook har gjort att det verkar som om datumet blir ändrat till den 5 januari 2015)

 

Sofia kommer med ett förslag om en pysselkväll/helg hemma hos familjen Bergenholtz. Helgen den 8-9 november blir bokat.

 

Förslag om övriga möten tas upp. Någon vill smida och en annan vill brygga öl.

 

Ett symöte för att sy upp lånekläder kommer inom kort. Övriga tillbehör till en dräkt ska också införskaffas till utlåning. Vi kan även behöva införskaffa andra saker som man behöver till event.

 

Gabriel och Stina kommer med ett förslag om att vi kan komma och titta på medeltida pergament som finns på länsmuseet.

Loppis städning och pyssel

Hej

Lördagen den 8/11 har vi bokat in att vi ska städa kulturhuset efter loppisen. Detta är för att vi ska slippa betala en avgift. Desto fler vi är, desto snabbare går det. Juneborg står för lite smörgåstårta till alla som hjälper till. Därför behöver vi veta hur många vi blir, anmäl er gärna till styrelsen på ett eller annat sätt.

Efter städningen är alla Välkommna till Bårebo Bergbacka och familjen Bergenholtz. Vi kommer under eftermiddagen/kvällen att pyssla, äta lite mat eller bara sitta och prata  (knytkalas så alla tar med sig lite av varje och så delar vi, tänk på att vi har lite allergiker så meddela gärna vad ni tänkt ta mer er så vi vet att det finns något för alla). De som vill sova över finns det plats till (vi har en dubbelsäng, 2 madrasser och 2 tältsängar, resten får ta med sig egna saker). Frukost står Familjen Bergenholtz för. Sedan kommer vi under söndagen att fortsätta pyssla så länge folk vill och orkar. De som bara vill komma på söndagen får gärna göra det. Lunch ovh eventuellt middag på söndagen löser vi allt eftersom.. (det kanske blir mat över från lördagen eller så köpter vi kanske pizza…)

Festplaner

Styrelsen har beslutat att vi borde arrangera en fest för alla juneborgare som kommer att sponsras av Juneborg. Nu vill vi ha hjälp av er med var vi ska vara och vad vi vill göra. Kom med förslag!

Medlemsmöte 18/9 2014

Medlemsmöte   den 18 september 2014

Mötet öppnas
till ordförande väljs Sofia Bergenholtz
till sekreterare väljs Johanna Hedin
till justerare väljs Andreas Hillestav

Föreningens stadgar
Sofia redogjorde för föreningens stadgar. Bland annat om att föreningen måste ha en ordförande, en sekreterare, en kassör, ren revisor och en revisorsuppleant.

Föreningen
Det kommer fram att både vår ordförande och revisor vill avgå.

En medlem tar upp att vi skulle kunna ha en tillförordnad ordförande tills vi har ett nytt årsmöte.

Alla får uttala sig om hur föreningen ska fortsätta. Det som diskuterades var bland annat:

Hur många aktiva medlemmar finns?

Ska vi byta lokal?

Ska vi ha regelbundna möten framöver?

Vilka event ska vi fortsätta ordna eller ska vi ta det lugnt med detta för tillfället?
Inbördes ska vi behålla det i våran regi eller låta andra föreningar arrangera detta krig?

Sofia meddelar som ordförande i Sverok–att Juneborg har ansökt om bidrag för förlusten av munkaskog.

En medlem kommer med ett förslag om att vi borde göra en ändring i stadgarna om uppträdande i föreningen.

En medlem föreslår att vi kan ändra en paragraf i stadgarna, om att vi ska kunna besluta om ett nytt årsmöte.

Det beslutas att vi ska ha en föreningsstämma och ett årsmöte inom en snar framtid.
Nytt ordinarie årsmöte kommer tidigast bli den 15 januari.

Övriga frågor
Det beslutas att vi ska ta loppisstädning den 8 november eller eventuellt lördagen efter.

Anna (vår kassör) informerar om föreninges ekonomi. Det kommer bland annat upp att vi inte använt alla bidrag än.

Mötet avslutas

kallelse till extra insatt årsmöte 19/10 11,00

Hej

Härmed kallar styrelsen till ett extra insatt årsmöte den 19,/10 kl 11,00 i lokalen i kukturhuset.

Nedan ser ni den dagordning som mötet gäller.

 

o   1. Mötet öppnas

o   2. Val av mötessekreterare

o   3. Val av mötesordförande

o   Val av justerare

o   Godkännande av dagordning

o   Fastställande av röstlängd

o   Val av ordförande

o   Val av vise revisor

o   Om någon av ovanstående poster har ersatts med nuvarande styrelseledamöter skall en ny väljas på den post som ersättningen skett.

o   Mötet avslutas

Mat på Inbördeskriget

Hej

Här är ett utkast på vad det blir för mat på inbördeskriget, det kan komma förändringar på plats.

Middag

Svamp och Purjolöksoppa

Bröd och smör

Brunch 7,30-12,30

Gröt med äpplen

Ägg (kokta) med kaviar

Bröd

Smör, ost, skinka, marmelad

Bacon

pannkakor

Fläsk och ostkaka (bara ostkaka till de som inte äter kött)

Lunch (köpa separat) 13,00-15,00

Köttmackor (haloumi för de som inte äter kött)

Äggsallad

Middag

Vetegröt med ost

Spenatpaj

Morötter med honung

Köttstuvning

Paj med hackat kött

Stuvad fisk

Saffranspaj

Bröd med honungs och kanelsmör

Frukost 8,00-11,00

Gröt

Ägg

Bröd

Smör, ost, skinka, marmelad

Dags att anmäla sig till Inbördeskriget

Det är dags att anmäla sig till Inbördeskriget. Det görs här:
http://juneborg.nordmark.org/evenemang/inbordeskriget/anmalan-registration

Alla Junar som hjälper till på eventet kommer in gratis, men ni måste anmäla er. Det är för att veta vad vi behöver veta för matberäkning.
Den som vill hjälpa till för eventet är också väldigt välkommen. Det behövs lagas mat och någon gång skall vi ut och förbereda Berghem.

Symöte på onsdag

För den som vill ha lite medeltid men inte åker till Visby (och kanske inför Inbördeskriget) har Johanna symöte hemma hos sig.
Hon bor på Ekhagsringen 32

Ta med något och sy eller småyslla med så sitter vi och har trevligt!

Så, onsdagen 6/8 kl 18 på Ekhagsringen 32


Visa större karta

Fäktning på tisdag

På tisdag kör vi renässansfäktning hemma hos Padraig och Elsa.
Det är bra om så många som möjligt tar med utrustning och masker.

Adressen är Lövkojestigen 5 i Jönköping. Kontakta Juneborg om du vill komma men inte hittar.

Anmälan för Midsommar är öppen

Anmälan för midsommar är öppen.
http://juneborg.nordmark.org/evenemang/midsommar-i-byn/anmalan

BibbCon 6 september

Den 6 september, ungefär mellan klockan 10 och 21, ordnar Jönköpings Stadsbibliotek för fjärde gången sitt spelkonvent BibbCon. Juneborg har varit med i flera år, och det har vi sagt att vi ska vara i år också. Det är en bra möjlighet att visa upp vår verksamhet för enintresserad målgrupp, och det brukar dessutom vara ett mycket trevligt evenemang.

Nu hamnar BibbCon tidsmässigt nära Inbördeskriget, och därför har vi sagt att vår medverkan blir i något mindre skala. Exakt vad vi ska göra är inte bestämt ännu, men det börjar bli dags att vi bestämmer det. Arrangörerna har nämligen bett om en kort beskrivning till sitt programblad.

Barnaktiviteter är ett förslag. Till exempel kan barnen få måla sin egen vapensköld. Vi kan också ha annat pyssel inomhus, och även förstås visa upp hantverk om vi vill. Ett annat alternativ är att vi delar innergården (där vi var förra året) med någon annan förening som har liknande verksamhet som vi.

En nyhet för i år är att vi kan komma in med våra prylar redan kvällen innan. Vi har också lovat att hjälpa till med skyltning av lokalerna inomhus, för att göra det lättare för besökarna att hitta till de olika aktiviteterna.

Dekor är en sak vi behöver tänka på – banér och kanske dräkter om vi är inomhus, paviljong(er) om vi är utomhus.

Arrangörsgruppen har diskuterat möjligheten att ge besökarna en ”goodiebag”, det vill säga en liten påse med små presenter från de olika föreningarna som deltar. I en sådan ska vi så klart lägga vårt visitkort med kontaktinformation, men kanske något annat också – frågan är vad?

Här är ett förslag till text till programbladet, kom gärna med förslag till ändringar och förbättringar!

”Slappna av en stund i en svunnen tid hos medeltidsföreningen Juneborg. Vi visar medeltida hantverk och dräkter, och här finns också något att göra för barnen. Kanske bjuder vi upp till dans!”

Här kan man läsa om förra årets BibbCon

 

Bygga på lördag

På lördag är det dags att bygga på vårt hus i Berghem igen. Även om man inte är någon mästare på att bygga finns det saker att göra. Jag hoppas att så många som möjligt har möjlighet att komma. Behöver du skjuts får du säga till.

Byggdag i Berghem

Eftersom byn blivit inspekterad av brandskyddsmyndigheten och vårt hus blivit ned synad på ett par punkter så var det bestämt att vi skulle rätta till detta.

Det var en helt underbart vacker dag, men massor av sol och värme!

10314704_10152486550323319_6049667085856288988_n       1924766_10152486546783319_211743738122496755_n      10306312_10152486548523319_7659090344821924883_n10313694_10152486531578319_2670640365046407220_n          1377188_10152486539648319_866089318541594634_n     10299155_10152486540968319_3392176515427293827_n

10269580_10152486541618319_4510328694231755625_n       10176195_10152486541993319_4146870237601806432_n     


Karin och Sofia Började med att fixa till vattenhålet där man ska hämta vatten om det börjar brinna. Nu ser man tydligt var den är och den har fått ett nytt lock som det inte är någon risk att man trillar igenom. Tanken är att längre fram ska vi mura fast den och göra ett runt fint lock.

10294303_10152486546398319_4146529519637915781_n

Andreas och Mats åkte iväg och köpte materialet och påbörjade sedan tills Kjell kom dit, bygget av bryggan som ska vara på baksidan. Detta för att vi inte hade två godkända vägar ut från ovanvåningen. De hade bestämt sig för att göra en bred brygga som så småningom ska kunna byggas in som ett extra loft att sova i. PÅ eftermiddagen kom även Jens och hjälpte till att bygga. Bryggan blev till slut klar!

10006404_10152486545913319_3053839236579584755_n     10320612_10152486545158319_2447531681295633882_n   10320500_10152486543353319_4539971948076286958_n     1797492_10152486544618319_4758780490653277673_n     1794638_10152486542338319_5823649241483331314_n     10170836_10152486542698319_4842319529125483662_n     10154136_10152486534813319_1694852704560344794_n

10151902_10152486543108319_34515889283943913_n     603682_10152486530233319_7521286008028778783_n

Karin, Linus och Sofia fick även rensat en hel del sly runt huset! Linus fick jobba hårt.

10313414_10152486543888319_1003290238940994169_n

När han inte lekte med de andra barnen.

10304633_10152486549163319_494600283924371510_n     10274342_10152486545503319_2737650223306648498_n

Karin och Sofia fick hjälp att fälla två stora granar så att vi dels får lite luftigare runt vårt hus, och sedan skulle vi kunna använda dessa till bygget. Det var mycket jobb med att såga av alla grenar och bära bort dem till eldplatsen.

10153904_10152486538178319_5076606678531270774_n     10308142_10152486533093319_3410828123587607797_n      

Den 10/5 blir det åter dags att ta upp arbetet ute i berghem!