På mötet kommer frågan om föreningens upplösande avhandlas. Observera att
detta inte har någon betydelse för evenemanget Inbördes vara eller icke
vara, då föreningen bara har funnits till för att underlätta den ekonomiska
redovisningen samt bidragssökande. Planeringen av årets Inbördes har redan
påbörjats.

Vänligen anmäl till mig om du tänker komma så vi vet hur mycket fika som
ska köpas in! 🙂

Kategorier: Juneborg