Årsmöte

Årsmötet blir på zoom 28/2 kl 17.00. Zoom-länk kommer att läggas upp på facebook alternativt skickas via e-post till de medlemmar som önskar det (kontakta ordföranden!). Dagordning: Val av mötesordförandeVal av mötessekreterareVal av två justerare tillika rösträknareGodkännande av kallelseFöredragning av det gångna årets verksamhetFöredragning av revisionsberättelseFrågan om ansvarsfrihet för det Läs mer…

Vårens möten

OBS ÄNDRAT DATUM FÖR ÅRSMÖTE söndag 26 januari klockan 15.00, lokal Studiefrämjandet i Jönköping. HANTVERKS- OCH PRATMÖTE söndag 1 mars klockan 14.00 – 16.00, lokal (preliminärt) Studiefrämjandet i Jönköping. HANTVERKS- OCH PRATMÖTE söndag 19 april – INSTÄLLT! BÅGSKYTTE lördag 9 maj klockan 11.00 och framåt, i Grönahög.