Årsmöte 2022

Enligt våra stadgar ska årsmöte hållas i februari, och kallelse ska gå ut tre veckor före mötet. Årsmötet 2022 kommer att hållas via Zoom söndagen den 20 februari klockan 17:00. Zoom-länk kommer att läggas upp på Facebook men kan också skickas via e-post till de medlemmar som önskar det (kontakta Läs mer…