Välkommen till Juneborg

Välkommen till medeltidsföreningen Juneborg. Vi är en del av den världsomspännande medeltidsföreningen ”the Society for Creative Anachronism,” (SCA). Huvuddelen av vår verksamhet är att åka på olika evenemang som anordnas både i Sverige och utomlands av andra föreningar som ingår i SCA. Evenemangen är vårt sätt att återskapa en dröm Läs mer…

Påminnelse inbördesfest

Den 8 december är det inbördesfesten. Sista anmälningsdag är visserligen den 1 december, men antalet anmälningar är så lågt att vi allvarligt överväger om vi kan hålla festen. Så om du har tänkt anmäla dig, gör det nu. http://juneborg.nordmark.org/evenemang/inbordesfest