Av Walderik Birgherson Gröne

Den andre kungen som hette Erik. Man vet inte mycket om honom. Allt är i princip legender. Det enda som är klart är att han har funnits och att han dog 882.
Var troligtvis farfar till den kung Ring som Adam av Bremen nämner.
Han krigade mycket med Harald Hårfagre om Värmland.
Legend:
Erik gästade tillsammans med Harald Hårfagre den rike Värmlandsbonden Åke. Erik fick bo i en gammal hall med bara gamla dryckeskärl. Harald fick däremot bo i en nybyggd hall med endast nya kärl. Erik frågade Åke varför han gjorde så. Åke svarade
”I själv är nu en gammal man, medan kung Harald är i sin ålders blom.”
Då blev Erik så arg så han drog sitt svärd och högg ner Åke.
Mest känd är dock Erik Emundsson under namnet Erik Väderhatt. Det kom sig av att han var en ansedd trollkarl. Olaus Magnus skrev så här om honom:
Den här åsyftade Erik, som var kung i Sverige, hade anseende för att ej stå tillbaka för någon av sina samtida i fråga om magiska insikter; Han var så förtrogen med onda andar, åt vilkas dyrkan han ivrigt hängav sig, att varthän han än vände sin hatt, blåste genast en gynnsam vind åt det hållet. På grund av detta förhållande tillades honom binamnet Väderhatt. Erik hade alltså alltid gynnsamt väder på sina färder till Balticum.