I enlighet med vad som beslutades på medlemsmötet har vi nu sagt upp kontraktet på vår lokal på Kulturhuset. Vi kommer dock att fortsätta vara en medlemsförening i Kulturhuset, och vi har skrivit på ett nytt kontrakt som innebär att vi åtminstone i ytterligare 6 månader framåt får använda förrådet på vinden. Kvartalshyran är 500 kr.

Enligt kommunens nya krav på medlemsföreningar i Kulturhuset, så förbinder sig en förening som hyr förråd till att ha ”någon form av kulturell verksamhet som pågår i huset för sina medlemmar där medlemmarna aktiverar sig i annat än ex styrelsearbete eller annat administrativt arbete.” Det innebär alltså att vi måste göra minst en aktivitet i Kulturhuset som inte är styrelsemöte eller liknande. Vi förbinder oss också att vara med under Kulturhuset Öppet hus.

Det vi måste göra nu är att tömma vår gamla lokal och flytta upp det vi vill spara i förrådet. Förrådet måste då också rensas så att allt får plats. Vi behöver så snart som möjligt hitta ett datum när vi kan göra detta. Det kommer en omröstning om datum i vår Facebookgrupp, så gå gärna in där och rösta. Vi hoppas verkligen att så många som möjligt kan vara med och hjälpa till.

/Maria Nordström, kassör

 

Kategorier: Juneborg