Du kan komma i kontakt med alla ämbetsmän genom att mejla info@juneborg.nordmark.org. Skriv i ämnesraden vilken person du vill kontakta.

Drots

Drotsen har det övergripande ansvaret för föreningens alla aktiviteter och är också ordförande i föreningen.

Bothild Välling
Boel Dittmer

Skattmästare

Skattmästaren ansvarar för pengarna och föreningens bankgiro och är alltså kassör i föreningen.

Grevinnan Elsa Snakenborg
Maria Nordström