Närvarande medlemmar: Erik W, Kristina W, Anders N, Mia N, Anna L, Linus L

 1. Till mötesordförande väljs Erik.
 2. Till mötessekreterare väljs Anna
 3. Till justerare väljs Linus
 4. Lokalen:
  Nästa år kommer kommunen kraftigt höja hyran för vår lokal. Föreningen har idag ett litet antal betalande medlemmar som gör att föreningens intäkter därför inte är särskilt höga. I dagsläget finns det inga förslag på en lösning för hur vi ska kunna ha kvar lokalen med nuvarande hyreshöjning.
  Samtliga närvarande medlemmar är överens om att lokalen behöver sägas upp om inget förändras. Om föreningen saknar möteslokal behövs ett förråd eller motsvarande till förvaring av materiel. Mötet ger styrelsen i uppdrag att lösa uppgiften.
 5. Huset i Basseberg:
  Huset behöver tillsyn och renovering inför vintern. Ingen av mötesdeltagarna är idag intresserad av att engagera sig i driften av huset. Mia pratar med Mats R och Kjell angående deras eventuella engagemang i driften. Mötesdeltagarna är överens om att huset på något sätt bör överlåtas om inte driften kan lösas. Styrelsen får i uppdrag att lösa husfrågan.
 6. Loppisstädning:
  Mia har blivit tillfrågad av Kulturhuset om vilken helg som vi kan ta loppisstädningen. Enligt tidigare styrelsemöte har det beslutats att vi detta år betalar Kulturhuset istället för att städa efter loppisen. Någon miss i kommunikationen har tydligen skett med Kulturhuset om detta så Mia tar på sig att meddela Kulturhuset om beslutet.
 7. Höstplanering:
  Följande träffar är inplanerade: 4/10, 22/11 samt ett tillfälle i mellandagarna för att rensa ur lokalen. Innehållet vid de första två träffarna blir symöte om ingen önskar något annat och plats meddelas via Facebook-gruppen.
Kategorier: Juneborg