Då vi har en hel del frågor som måste redas ut kallar styrelsen till medlemsmöte i Juneborg! Den viktigaste frågan till dagordningen är lokalen och dess vara eller icke vara.
Finns det saker som du vill ha upp på dagordningen? Maila erikwagman@yahoo.se så att de kan föras upp på dagordningen.
Anmäl också till Erik om du kommer, så att vi kan fixa fika.

Kategorier: Juneborg