Närvarande: Stina Forsén, Gabriel Wall, Anna Johansson, Kjell Aronsson, Mats Hellman, Kristina Jonsson, Sofia Bergenholtz, Johanna Hedin, Andreas Bergenholtz

 

Planering för höst och vinter

Vi planerar för en fest i föreningen. Förslag om att boka jaktstugan vid Kyrkekvarn kommer upp. Datum blir den 3 januari 2015. Styrelsen får i uppdrag att boka lokalen. (Diskussionerna på facebook har gjort att det verkar som om datumet blir ändrat till den 5 januari 2015)

 

Sofia kommer med ett förslag om en pysselkväll/helg hemma hos familjen Bergenholtz. Helgen den 8-9 november blir bokat.

 

Förslag om övriga möten tas upp. Någon vill smida och en annan vill brygga öl.

 

Ett symöte för att sy upp lånekläder kommer inom kort. Övriga tillbehör till en dräkt ska också införskaffas till utlåning. Vi kan även behöva införskaffa andra saker som man behöver till event.

 

Gabriel och Stina kommer med ett förslag om att vi kan komma och titta på medeltida pergament som finns på länsmuseet.

Kategorier: Juneborg