Hej

Härmed kallar styrelsen till ett extra insatt årsmöte den 19,/10 kl 11,00 i lokalen i kukturhuset.

Nedan ser ni den dagordning som mötet gäller.

 

o   1. Mötet öppnas

o   2. Val av mötessekreterare

o   3. Val av mötesordförande

o   Val av justerare

o   Godkännande av dagordning

o   Fastställande av röstlängd

o   Val av ordförande

o   Val av vise revisor

o   Om någon av ovanstående poster har ersatts med nuvarande styrelseledamöter skall en ny väljas på den post som ersättningen skett.

o   Mötet avslutas

Kategorier: Juneborg