Medlemsmöte   den 18 september 2014

Mötet öppnas
till ordförande väljs Sofia Bergenholtz
till sekreterare väljs Johanna Hedin
till justerare väljs Andreas Hillestav

Föreningens stadgar
Sofia redogjorde för föreningens stadgar. Bland annat om att föreningen måste ha en ordförande, en sekreterare, en kassör, ren revisor och en revisorsuppleant.

Föreningen
Det kommer fram att både vår ordförande och revisor vill avgå.

En medlem tar upp att vi skulle kunna ha en tillförordnad ordförande tills vi har ett nytt årsmöte.

Alla får uttala sig om hur föreningen ska fortsätta. Det som diskuterades var bland annat:

Hur många aktiva medlemmar finns?

Ska vi byta lokal?

Ska vi ha regelbundna möten framöver?

Vilka event ska vi fortsätta ordna eller ska vi ta det lugnt med detta för tillfället?
Inbördes ska vi behålla det i våran regi eller låta andra föreningar arrangera detta krig?

Sofia meddelar som ordförande i Sverok–att Juneborg har ansökt om bidrag för förlusten av munkaskog.

En medlem kommer med ett förslag om att vi borde göra en ändring i stadgarna om uppträdande i föreningen.

En medlem föreslår att vi kan ändra en paragraf i stadgarna, om att vi ska kunna besluta om ett nytt årsmöte.

Det beslutas att vi ska ha en föreningsstämma och ett årsmöte inom en snar framtid.
Nytt ordinarie årsmöte kommer tidigast bli den 15 januari.

Övriga frågor
Det beslutas att vi ska ta loppisstädning den 8 november eller eventuellt lördagen efter.

Anna (vår kassör) informerar om föreninges ekonomi. Det kommer bland annat upp att vi inte använt alla bidrag än.

Mötet avslutas

Kategorier: Juneborg