Den 15 – 17 februari nästa år ska Juneborg arrangera ett event som är fokuserat på illuminering och kalligrafi. Tanken är att det ska vara ett litet, enkelt event med fokus på att sitta och illuminera/kalligrafera.

 

Vi har också tänkt att det här ska vara ett så öppet arrangemang som möjligt för att vi ska kunna rekrytera intresserade personer till hobbyn. Därför tänkte vi att försöka göra detta som ett öppet kulturarrangemang med stöd av Jönköpings kommun.

 

Vi har skrivit en del om hur det är tänkt att fungera på vår hemsida:
http://juneborg.nordmark.org/evenemang/scriptorium-event

 

Just nu är det mest jag och Linda som drar i det hela, men det skulle vara roligt om fler ville engagera sig. Vi har skissat lite på olika ansvarsområden som finns. De vi kommer på just nu är:

* lokal (hålla kontakten med Studiefrämjandet i allt som rör lokalen)
* anmälningar (ta emot och reda ut eventuella oklarheter)
* mat (planering och sammanhållande ansvar)
* förbereda mat (i samråd med matansvarig)
* kurser (fixa folk som kan hålla i workshops och föreläsningar samt hålla i det administrativa gentemot Studiefrämjandet)
* ekonomi (hålla reda på pengarna och skriva redovisning)
* reklam (sprida information om arrangemanget, både inom SCA och utanför)
* dekoration (fixa så att lokalen blir lite mera mysig och medeltida)
* scrollmaterialansvarig (skaffa det som behövs för att illuminera och kalligrafera)
* scrollansvarig (på eventet, håller koll på vilka scrollor som skulle behöva illumineras/kaligraferas och delar ut arbetsuppgifter till dem som sitter och jobbar)
* introllning (ta emot folk när de kommer och kolla så att de har betalt samt svara på frågor)
* städansvarig (ser till att lokalen är ren och snygg under eventet. Efteråt hjälper alla till att städa)
* försäljarkontakt (ser om vi kan få några som vill komma och sälja relaterade saker, samt hjälper dem på plats)
* kommunkontakt (kontakt med kommunen)

 

Om du känner att du skulle vilja vara med och vara ansvarig på någon av områdena får du gärna höra av dig så förklarar jag närmare vad vi har tänkt med respektive område. Kommer du på något annat som du skulle vilja hjälpa till med är det också bara att höra av sig.

MVH

Karin