Kära Juneborgare
Under de senaste månaderna ha vi haft en hel del konflikter i föreningen, främst efter Inbördeskriget. Allt har inte varit synligt för er som medlemmar, men en del av dessa har ändå kommit upp offentligt. Ytterst ledde detta till att vår ordförande och vår revisor avgick, men även till en hel del otrevliga anklagelser och diskussioner som ifrågasatte både personliga relationer och föreningsverksamheten syfte som helhet.
Vi i styrelsen tänker inte gå in på detaljer om detta, men vi känner oss nödgade att göra ett uttalande. Ovan nämnda konflikter har styrelsen försökt att hantera på ett sätt där föreningen vara eller icke vara har satts i främsta rummet. Vi har försökt att gå den mellanväg som är minst dålig för Juneborg.
Frågorna som kommit upp har varit både tunga och krävande och de har blivit större och mer komplexa allt eftersom vilket slutligen ledde till att vi kände oss tvungna att kontakta riksföreningen Sverok för att få vägledning och stöd och förhoppningsvis en lösning på situationen. Sverok erbjöd sig att ta över och försöka lösa allt eftersom de inte ansåg att denna typ av konflikt med så mycket personlig karaktär låg på oss att lösa.
Berörda parter underrättades därefter om läget. I dagsläget har inga vidare åtgärder gjorts då inblandade parter hittills inte valt att driva saken vidare.
Vi är varken professionella konfliktlösare eller terapeuter, så i framtiden önskar vi i styrelsen att konflikter av denna typ löses utanför Juneborg. Vi vill lämna detta bakom oss och blicka framåt och låta Juneborg fungera som det var tänkt, en förening där vi gör roliga saker tillsammans som rör medeltiden. Och det tror vi att alla vill göra.
I föreningen har vi en kultur där träffar, arrangemang och hela vår verksamhet bygger på medlemmarnas idéer och engagemang. Det är en kultur vi i styrelsen vill värna om. För att det ska bli lättare och roligare för juneborgare, veteraner såväl som nya medlemmar, att hålla i olika slags arrangemang anser vi att det måste göras vissa förändringar i struktur, praxis och stadgar. Men det är ett arbete vi med varm han överlämnar till kommande styrelse.
/Styrelsen

Kategorier: Juneborg