Protokoll från medlemsmöte 6 september

Närvarande medlemmar: Erik W, Kristina W, Anders N, Mia N, Anna L, Linus L Till mötesordförande väljs Erik. Till mötessekreterare väljs Anna Till justerare väljs Linus Lokalen: Nästa år kommer kommunen kraftigt höja hyran för vår lokal. Föreningen har idag ett litet antal betalande medlemmar som gör att föreningens intäkter Läs mer…